Op 4 maart organiseert de Beweging voor Naties en Vrijheid in Brussel opnieuw een colloquium, niet toevallig onder de titel ‘Vrijheid’. Onder deze noemer zet de Beweging opnieuw de bakens uit door een antwoord te formuleren op de pertinente vraag hoe we binnen de context van massa-immigratie, islamisering, EU-inhaligheid en globalisering onze verworven vrijheden kunnen handhaven. Steeds meer komen deze vrijheden immers in gevaar of worden zelfs geofferd op het altaar van de politieke correctheid en multicultuur.
Na de komst van Marine Le Pen vorig jaar kunnen we ditmaal rekenen op de populairste politicus van Nederland als gastspreker, met name Geert Wilders. Een man die weet wat vrijheid is omdat hij weet wat onvrijheid is. Verder prijken ook Vlaams Parlementslid Chris Janssens, Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en dr. Machteld Zee op de sprekerslijst. De kersverse doctor aan de Universiteit van Leiden zal er een lezing geven over haar proefschrift handelend over de shariarechtbanken in Engeland: het islamitisch rechtssysteem waarbij vrouwenrechten massaal worden geschonden, in het hart van Europa.
 
Ik kijk er naar uit hen en u te verwelkomen!
 
Gerolf Annemans
Bureaulid